TÍTOL III. DE LA CESSIÓ DELS ESPAIS I GESTIÓ DE SALES

Article 19. Condicions generals

Article 20. Reserves

Article 21. Aula Multimèdia

Article 22. Aula d’Estudi

Article 23. Sala 1 (Espai 1)

Article 24. Sala de reunions interna (Espai 2)

Article 25. Sala d’estudi infantil (Espai 3)

Article 26. Aula-taller infantil

Article 27. Sala Polivalent

Article 28. Sala d’Exposicions

Disposició final