TÍTOL II. DELS SERVEIS 

La biblioteca obrirà al públic els dies i les hores que s’indiquen públicament i que podran ser modificats per l’Ajuntament.

El tancament per dies festius del personal o festivitats locals s’anunciaran amb antelació suficient al web i mitjançant cartells posats a les portes d’entrada.

Article  7. Servei de consulta en sala

Article  8. Servei d’informació

Article  9. Servei de préstec

Article 10. Servei de préstec interbibliotecari

Article 11.  Servei de préstec a entitats

Article 12. Servei de préstec domiciliari

Article 13.  Servei de préstec d’ordinadors portàtils

Article 14.  Servei de préstec de lectors de llibres electrònics

Article 15. Servei de reprografia

Article 16. Servei d’accés a les TIC

Article 17. Visites guiades i de formació d’usuaris

Article 18. Activitats culturals i de promoció de la lectura