Article  8. Servei d’informació

La biblioteca és per definició un centre d’informació, vol dir que una de les seves funcions bàsiques consisteix en ser portal d’accés a la informació amb la finalitat de posar-la a l’abast de tots els ciutadans.

En la mateixa línia, és funció de la biblioteca orientar i formar l’usuari en l’ús de la informació i en la cerca de fonts i recursos adients.

Tindrà cura en recollir tota aquella informació d’interès local i comunitari i fer-la accessible a la ciutadania de Lloret.

Les consultes dels usuaris són confidencials. Es podran fer personalment, per telèfon, formulari web o correu electrònic.

Les demandes d’informació o consultes que, per la seva complexitat, no puguin ser resoltes a l’acte, seran ateses en un temps màxim de tres dies laborables.