Article  7. Servei de consulta en sala

La biblioteca disposa de tres sales que es corresponen amb les tres plantes de què consta: la sala infantil per a menors fins a 14 anys, la de publicacions periòdiques  i cinema, i la sala general d’adults per a majors de 14 anys.

En totes elles l’accés als documents és lliure i tots els materials podran ser consultats. La biblioteca, però, es reserva el dret de restringir l’accés a determinats documents per raons tècniques, de seguretat, restauració o conservació.

Només per la consulta dels documents corresponents al fons de reserva serà necessari deixar el carnet de lector al taulell.