Article 23. Sala 1 (Espai 1)

  1. Capacitat:  12 persones.
  2. Equipament: taules i cadires
  3. Ús: treballs/estudi en grup. En aquests casos es requerirà un silenci relatiu però sempre sense molestar la resta dels usuaris.
  4. No es podrà fer servir per fer treballs que incloguin tasques de caire manipulatiu com retallar, pintar, etc…
  5. Si un grup d’usuaris suficientment nombrós necessités la sala completa haurà de sol·licitar una reserva al taulell de la P1 amb 48 h. mínim d’antelació.
  6. Es poden fer reserves de particulars o entitats limitades a l’horari de matí de la biblioteca (de 9 a 14 h.).