Article 22. Aula d’Estudi

  1. L’aula d’estudi és un espai tancat amb una capacitat màxima de 16 persones, amb connexions elèctriques i de xarxa a disposició dels usuaris per poder fer servir els seus aparells mòbils.
  2. Està destinat únicament i exclusivament a l’estudi individual, i per tant, no es pot fer servir per estudi col·lectiu ni treballs en grup.
  3. En ell es requerirà un silenci total per part dels usuaris, i el no acompliment del mateix suposarà l’expulsió immediata de l’aula.
  4. Resta a disposició de tothom dins l’horari d’obertura de la biblioteca i no es pot reservar lloc. Tampoc és susceptible de cessió a tercers.