Article 2. Accés

  1. L’accés a les instal·lacions bibliotecàries és lliure i gratuït per a tots/es els ciutadans/es en l’horari i dies que siguin establerts.
  2. Només quan sigui estrictament necessari, amb l’autoritat delegada de la institució titular i gestora del servei, podrà limitar-se aquest dret per part dels responsables de la Biblioteca.
  3. Els menors de vuit anys només podran accedir-hi acompanyats d’un adult que se’n faci càrrec. En cas de quedar-se sols, el personal de la biblioteca no es responsabilitza de la seva cura, vigilància, control de sortides i entrades ni dels danys que poguessin patir. En cas de que el nen/a quedés sol a l’hora del tancament de la biblioteca el personal avisarà la Policia Local per a que se’n faci càrrec. Igualment, si s’observés abandó reiterat d’un menor a la biblioteca, el personal donarà compte al departament de Benestar i Família i/o la Policia Local.
  4. Els menors de 12 anys només podran fer servir l’ascensor acompanyats d’una persona adulta.
  5. No està permès accedir-hi amb aparells rodats tipus bicicletes, patinets, monopatins, etc… Les bicicletes es poden deixar en l’aparcament específic davant la porta d’entrada, i els altres en les taquilles, si hi caben, o lligats a l’espai destinat a carrets de la compra del vestíbul.
  6. Tampoc, com a norma general, es podrà accedir amb animals, tret dels gossos d’assistència i d’ús terapèutic.