Article 17. Visites guiades i de formació d’usuaris

  1. El servei de formació d’usuaris és un recurs que s’ofereix a tots els usuaris de la biblioteca per a que puguin utilitzar les eines i recursos d’informació de què aquesta disposa.
  2. El servei de visites guiades a la Biblioteca és un recurs inicialment dissenyat per a l’ús docent i pedagògic. Per tant, està adreçat, en primera instància, als centres educatius de la població que ho sol·licitin.
  3. També podran sol·licitar i concertar visites guiades altres col·lectius adreçant-se directament a la Biblioteca.
  4. Les visites guiades les realitzarà el personal bibliotecari en el temps i forma que s’estableixi.