Article 15. Servei de reprografia

  1. En les fotocopiadores de la biblioteca només es podran reproduir documents que pertanyin al fons propi.
  2. L’usuari del servei observarà les normes legals vigents en matèria d’escrits, publicacions, reproduccions o còpies. En cap cas la biblioteca es farà responsable d’una possible vulneració dels drets d’autor.
  3. El preu de les fotocòpies, impressions i escanejats serà el contemplat a l’ordenança fiscal corresponent (Ordenança nº 8).