Article 12. Servei de préstec domiciliari

Consisteix en el subministrament a domicili de documents en qualsevol format a usuaris que per raons diverses (malalties, discapacitats, mobilitat reduïda, etc.) no poden desplaçar-se personalment a la biblioteca.

D’acord amb el Manifest de la UNESCO de la Biblioteca Pública, i la Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema bibliotecari de Catalunya, la biblioteca pública ha de comptar amb un servei que garanteixi l’accessibilitat lectora a grups específics de ciutadans que no puguin utilitzar els espais, materials i serveis habituals i ha de facilitar el servei de préstec als lectors impossibilitats de sortir de llur domicili.

Així, la biblioteca municipal, prèvia petició de l’usuari i justificació de la condició que li impedeix accedir-hi, li farà arribar aquells documents que demani a la seva llar o residència.

L’usuari es posarà en contacte “per se” o persona interposada i cursarà la petició de préstec. La biblioteca, atenent bé als títols concrets demanats o a les seves preferències genèriques, disposarà els documents que li farà arribar per mitjans propis a l’interessat. De la mateixa manera, una vegada transcorregut el termini habitual del préstec o previ avís de l’usuari, se n’ocuparà de recollir els materials al domicili de l’usuari.

Aquest tipus de préstec també requereix la condició de ser titular d’un carnet de biblioteca del SPLC.