Article 11. Servei de préstec a entitats

Les entitats locals poden obtenir, si així ho sol·liciten, un carnet que els permetrà disposar temporalment de fons relacionat amb les seves activitats, fins o serveis.

  1.  El tràmit per l’obtenció del carnet el podrà fer única i exclusivament el/la responsable de l’entitat i serà el mateix que regeix l’article 3 d’aquest reglament. Addicionalment haurà de donar les dades fefaents de l’entitat en concret.
  2. El carnet el podrà fer servir una altra persona de la mateixa entitat, entenent la biblioteca que n’està autoritzada, però el responsable últim del préstec i la devolució serà la persona que hi consti com a responsable de l’entitat. Serà, per tant, la seva obligació comunicar a la biblioteca quan deixa de ser-ho, i responsabilitat de l’entitat informar a la biblioteca de les dades del nou responsable.
  3. El carnet quedarà bloquejat mentre no es disposi de les totes les dades, actualitzades, de l’entitat i de la persona que la representa.
  4. Per efectuar el préstec l’entitat informarà de la finalitat del mateix.
  5. El nombre de documents i el temps de préstec serà variable i es determinarà en funció de la disponibilitat de la biblioteca i les necessitats de l’entitat.
  6. En cap cas es podrà fer servir aquest servei a benefici personal.