Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest reglament és la regulació de la gestió dels espais i de la prestació dels serveis de la Biblioteca Municipal de Lloret de Mar,  per tal de garantir el seu bon funcionament i assolir millor la seva finalitat i objectius. 

Serà d’aplicació a totes les persones usuàries de la Biblioteca Municipal.