ANNEX I. DONACIÓ DE FONS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LLORET DE MAR

 1. Previ a l’acceptació de qualsevol mena de fons, s’haurà de comptar amb el vist i plau dels tècnics bibliotecaris, que duran a terme la seva avaluació.

 2. Per aquesta avaluació, se seguiran les directrius del Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic de la Generalitat de Catalunya i es tindrà en compte la vigència i l’actualitat de les obres i/o el seu valor patrimonial.

  1. Això no obstant, per l’acceptació o no, es seguiran els criteris generals següents

   1. S’acceptaran:

 • Obres de ciències que no superin els 3 anys d’antiguitat.

 • Obres en bon estat de conservació, de nivell divulgatiu i editades per autors i editorials reconeguts.

 • Obres d’Humanitats que no superin els 5 anys d’antiguitat.

 • Obres de referència, com ara diccionaris i enciclopèdies, que no superin els 3 anys d’antiguitat.

 • Obres sobre Lloret de Mar i el seu entorn social, cultural i històric, sigui quina sigui la seva antiguitat, si es troben en bon estat de conservació.

 • Obres de ficció en qualsevol llengua prèvia comprovació de duplicats per part de la biblioteca.

 • Material audiovisual en bon estat, original i que s’avingui amb els criteris de desenvolupament de la col·lecció audiovisual de la biblioteca.

 2. No s’acceptaran:

 • Documents en mal estat de conservació o usats, com ara llibres d’exercicis, retallables o quaderns per acolorir.

 • Llibres amb continguts de nivell massa especialitzat per a una biblioteca pública, com ara publicacions científiques, a criteri de la biblioteca.

 • Documents amb continguts que poden esdevenir obsolets amb rapidesa, com ara manuals d’informàtica, gramàtiques, llibres de text, etc…, o que ja hagin perdut la seva vigència informativa.

 • Documents que expressin opinions o continguts sancionats per la llei.

 • Obres en diversos volums que no estiguin completes.

 • Obres escrites en la seva totalitat en llengües que no siguin el català o castellà, a criteri de la biblioteca.

 • Diaris, revistes i publicacions en sèrie en general. En el cas d’oferir col·leccions completes, a criteri de la biblioteca.

 1. En aquells casos en que la donació no sigui acceptada total o parcialment per a la seva integració en el fons de la  Biblioteca, l’Ajuntament de Lloret de Mar es reserva el dret a derivar-la a altres serveis municipals que consideri més idonis, com ara Centres Cívics, l’Arxiu Municipal, Museu, etc… i/o a entitats diverses de caire social o cultural. En darrer cas, si la donació no és d’interès per cap dels ens citats o similars, serà tramesa a la Diputació de Girona, qui els farà arribar a les entitats Connexió Papyrus i/o Can Toni de les Eugues, amb qui té signat conveni de col·laboració.

 2. L’acceptació d’un fons no pressuposa la seva integració indefinida. A l’acabament de la vida útil d’un document, la Biblioteca procedirà a la seva retirada d’acord amb el procediment habitual aplicat al fons propi.

 3. En alguns casos, i depenent del caire de la donació, la seva acceptació implicarà l’establiment d’un protocol entre qui dóna i l’Ajuntament de Lloret de Mar, o si no n’hi ha, l’agraïment de la donació i les condicions específiques que la regiran, si s’escau.

 4. Per fer les propostes de donació caldrà emplenar el formulari de l’Annex II del present reglament i presentar-lo a la mateixa biblioteca.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s